BTC

Wydawnictwo BTC jest największym w Polsce wydawnictwem zorientowanym na publikację książek i e-booków poświęconych elektronice, automatyce. telekomunikacji, informatyce i inżynierskiemu spojrzeniu na biznes, nie unika także publikacji z dziedzin ścisłych, jak kryptologia, matematyka i fizyka. Publikacje Wydawnictwa BTC charakteryzuje nowoczesność prezentowanych tematów, silna orientacja na przybliżanie zagadnień prezentowanych w książkach od ich praktycznej strony, a także kompetencja, wynikająca z gruntownego wykształcenia i wieloletnich doświadczeń współpracujących z Wydawnictwem autorów. Wydawnictwo BTC ściśle współpracuje z firmami działającymi na krajowym rynku elektroniki, w tym przedstawicielami producentów i największych firm dystrybucyjnych, co gwarantuje – pomimo szybkich zmian zachodzących na współczesnym rynku – aktualność treści prezentowanych w publikowanych książkach. Książki wydawane przez Wydawnictwo BTC są dostępne w wersjach papierowych i w postaci e-booków.

wydawnictwo-btc

www.btc.pl

Comments are closed.