DB Energy

Misją DB Energy jest rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa, a przede wszystkim podnoszenie efektywności energetycznej prowadzonej przez klienta działalności.

DB Energy świadczy szeroką gamę profesjonalnych usług z zakresu:

  •       konsultingu energetycznego,
  •       audytu efektywności energetycznej,
  •       systemu białych certyfikatów,
  •       szczegółowych pomiarów instalacji elektrycznych i cieplnych i innych,
  •       rozwiązań poligeneracyjnych,
  •       ekspertyz dotyczących opłacalności inwestycji w obszarze gospodarki energetycznej.

Usługi doradcze DB Energy bazują na szczegółowych pomiarach wszystkich parametrów sieci odbiorczej klienta i zużywanej przez niego energii elektrycznej, cieplnej, chłodu – co stanowi o unikalności oferty i pozwala ograniczyć zużycie energii w przedsiębiorstwie przeciętnie o 15-20%.
Wieloletnie doświadczenie z zakresu elektroenergetyki oraz finansów pozwala nam w sprawny i profesjonalny sposób prowadzić działalność doradczą na rynku energii.

db-energy

 www.dbenergy.pl

Comments are closed.