eCoop

ecoopInnowacyjny i atrakcyjny Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT eCoop integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami z branży IT Security. Klaster eCoop stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży IT Security w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współ-pracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Klaster ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych.

ecoop

www.ecoop.pl

Comments are closed.