Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą w ramach następujących programów:

  • Inicjatywa Jeremie
  • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe
  • Program Poręczeń Kredytowych
  • Program Szkoleniowo – Doradczy
  • Inwestycje kapitałowe
polska-fundacja-przedsiebiorczosci

www.pfp.com.pl

Comments are closed.