Centrum Energetyki Odnawialnej

Centrum Energetyki Odnawialnej – Energia w biznesie. Innowacyjność w działaniu. Skuteczność najnowocześniejszych rozwiązań.

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) przy PWSZ w Sulechowie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Polsce.
Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków klimatycznych.

Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do biznesu odbywa się w trzech głównych obszarach:

prac badawczo – rozwojowych;
usług szkoleniowych;
usług doradczo-konsultacyjnych i projektowo-wykonawczych.
Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o. o.
Ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów
info@centrumenergetyki.com.pl, tel. 68 352 01 01

logo

centrumenergetyki.com.pl

Comments are closed.