Smart Power Grids Polska

Konsorcjum Smart Power Grids – Polska zostało powołane do życia w dniu 8 grudnia 2010r. przez Politechnikę Wrocławską. 
Aktualnie liczy 16 członków ze świata nauki i biznesu, a są to:

 • Politechnika Wrocławska – pełniąca funkcję Lidera Konsorcjum
 • Apator SA
 • ATEM Polska Sp. z o.o.
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź SA
 • Orange Polska SA
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
 • Tauron Dystrybucja SA
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • „Roztocze” ZUP Rak Roman
 • Sidus Novum Sp. z o.o.

logotyp_SPG PL

Celem Konsorcjum jest działanie w obszarze zmniejszenia obciążenia energetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce oraz zminimalizowanie zagrożenia blackoutem. W ramach Konsorcjum realizowana jest autorska koncepcja rozwoju i standaryzacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych, tworzone są narzędzia optymalizacji sterowania sieciami elektroenergetycznymi oraz rozwijana problematyka bezpieczeństwa danych gromadzonych przez inteligentne sieci. Kolejnym ważnym obszarem aktywności Konsorcjum jest komercjalizacja wypracowanych wyników badań i rozwiązań technologicznych. Konsorcjum ma charakter otwarty i stanowi platformę współpracy nauki i biznesu.

www.smartgrids.pwr.wroc.pl

Comments are closed.